กิ่งกาชาดอำเภอพบพระห่วงใยประชาชน ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบ

0
18

กิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ได้รับผลกระทบ
วันที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 14.30 น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อส. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัยให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จ.ตาก

เหตุวาตะภัย พายุฤดูร้อน/ฝนตกหนัก
ด้วย เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.ในบริเวณ หมู่บ้าน ช่องแคบ ม.1 บ้านห้วยแล้ง ม.10 บ้านเงาไผ่ ม.11 บ้านขุนห้วยช่องแคบ ม.3ได้เกิดเหตุพายุฝนตกอย่างรุนแรง ทำให้ต้นไม้ล้มขวาง , เสาไฟฟ้าค้นล้ม
พืชผลการเกษตรเสียหาย