นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

0
44

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)


วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ เรือนจำกลางนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของหน่วยบริการปฐมภูมิเรือนจำกลางนครสวรรค์ ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมิเรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-25 และ 29 มีนาคม 2564 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ อีกทั้ง ทำให้ผู้ต้องขังได้นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ต้องขังอื่นๆ ได้ด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะดูแลโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์