ขยะเป็นปัญหาระดับชาติ ลดขยะ ต้นทาง คัดแยก ก่อนลงถัง ลงมือทำได้แล้ว เริ่มที่เรา ชาวชุมชนเคหะจะเป็นต้นแบบในการคัดแยกได้ ปกครอง ท้องถิ่น พื้นที่ เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน

0
21

ขยะเป็นปัญหาระดับชาติ ลดขยะ ต้นทาง คัดแยก ก่อนลงถัง ลงมือทำได้แล้ว เริ่มที่เรา ชาวชุมชนเคหะจะเป็นต้นแบบในการคัดแยกได้ ปกครอง ท้องถิ่น พื้นที่ เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่21มีนาคม2564 นางเฉลา ผกาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ณ ศาลาประชาคมชุมชนการเคหะ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ภาพ/ข่าว นันทนา คล้ายนุ้ย