นายธนชาติ – นางธนิศา นุ่มนนท์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว)

0
23

 

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนชาติ – นางธนิศา นุ่มนนท์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) โดยได้บริจาคไว้แล้ว 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ