นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนักรบโควิด19 สาขาเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ นายนเรษฐ์ เงินบำรุง จังหวัดนครสวรรค์

0
8
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนักรบโควิด19 สาขาเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ นายนเรษฐ์ เงินบำรุง
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 21 มีนาคม 2564