“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน!!

0
6

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 2 ท่าน ซึ่งตั้งใจมาพูดคุย และเสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนแจ้งข้อมูลมูลข่าวสารต่าง ๆ

สำหรับประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การแก้ไขปัญหาคลองสำโรง การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดชลาทัศน์ (เก้าเส้ง) ปัญหายาเสพติด เป็นต้น โดยมีบางประเด็นที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้รวบรวมข้อมูลข้างต้น หากประเด็นใดมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และหรือเร่งรัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################