“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาพร้อมขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับ กอ.รมน. สงขลา!!

0
10

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาพร้อมขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับ กอ.รมน. สงขลา!!

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา โดยมี พันเอก สุรชัย เชยกลิ่น รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คน ร่วมรับฟังแนวทาง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อให้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกลุ่มงานกิจการมวลชน มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ พร้อมส่วนราชการ และอำเภอ ร่วมเป็นคณะทำงานในกลุ่มงานกิจการมวลชน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร และตำรวจ ร่วมเป็นคณะทำงานในกลุ่มต่าง ๆ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะร่วมมือกับ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา เพื่อเติมเต็ม และเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################