“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!! ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”แบ่งปันธารน้ำใจ หนูน้อยป่วยติดเตียง!!

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. มอบหมายให้ ร.อ.ธัชพงศ์ ภู่เต็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจำจังหวัด ป.ข.จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ป.ข. พื้นที่ อ.หัวหิน มว.รส.ที่ 2 (อ.หัวหิน)

นำโดย จ.ส.อ.สมพร หงษ์ทอง ร่วมกับ นายกิตติภพ จันทร์สิริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ญ.จริยาภรณ์ แก้วเก็บ 14 ปี ณ บ้านเลขที่ 104 ม.8 ต.หินเหล็ก ไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากอาการชักเมื่อตอนอายุได้ 7 เดือน ส่งผลให้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พ่อแม่แยกทาง อาศัยอยู่กับยายโดยมีมารดาทำงานส่งค่าใช้จ่ายให้ ปัจจุบันอาศัยกับยาย ได้มาจากธารน้ำใจจากผู้ใจบุญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมบริจาคสนับสนุน

หลังจากนั้นได้มอบ ถุงยังชีพ ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้รับการบริจาคจาก “ชมรมFCสัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”และ”มูลนิธิ พระราหูใจถึงใจมอบให้และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!