11 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มาบรรยายเด็กปฐมวัย 0-3 ปี ช่วงอายุระยะดีที่สุดในการพัฒนาสมอง ร่างกายและจิตใจ ชึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าสำคัญที่สุด ผมในฐานะหมอสูติแพทย์เดิม ชึ่งคิดว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุด วันนี้ มาเจอทีมปฐมวัยทั้งหมด 7 จังหวัด ขอบคุณ พี่ไก่ ทรงสมร พี่สาว ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และทีม อบจ อบต ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ที่มา ร่วมสร้างบุญด้วยกัน