a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำทีมลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ตรวจตลาด กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19


วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ตรวจตลาด กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมี ผอ.กอรมน. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 นายอำเภอเมือพิษณุโลก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดให้กับท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมร่วมกิจกรรมล้างตลาด และร่วมเดินแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน พ่อคาในตลาดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ1) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตลาดเป็นสถานที่สำคัญ เนื่องจากมีการรวมตัวของคนจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาซื้อของสำหรับบริโภค หากไม่มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ดี จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ ดังที่ปรากฏพบการระบาดล่าสุดที่ตลาดบางแค ในปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกไม่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายใหม่ เป็นระยะเวลาถึง 64 วันแล้ว ประกอบกับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ระยะผ่อนคลายมาตรการ และจะมีการจัดกิจกรรม งานเทศกาลต่างๆ เพื่อไม่เป็นการประมาท และกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ ศบค.กำหนด จึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการตลาดยังคงต้องคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาด ขอให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้า–ออก หรือลงทะเบียนเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการทุกครั้ง ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก