นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นักรบโควิด-19 สาขาการป้องกันและควบคุมไม่ติดต่อคุณพรสวรรค์ จันทร์สุวรรณ

0
11

นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นักรบโควิด-19 สาขาการป้องกันและควบคุมไม่ติดต่อคุณพรสวรรค์ จันทร์สุวรรณ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 มีนาคม 2564