นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นักรบโควิด-19 คุณบุญรอด คงสิบ จังหวัดนครสวรรค์

0
18

นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นักรบโควิด-19 คุณบุญรอด คงสิบ จังหวัดนครสวรรค์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 16 มีนาคม 2564