จังหวัดกระบี่ ดำเนินคดีกับ ร้านอาหารย่านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ หลังจากตรวจสอบพบว่า ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดที่ถูกต้องลงสู่คลองสาธารณ ไหลลงชายหาดอ่าวนาง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้า.ตรวจสอบ สถานประกอบการที่พักโรงแรม ร้านอาหาร ย่านแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ พบลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดที่ถูกต้อง ลงสู่คลองสาธารณะ คลอง จาก ไหลลงทะเลบริเวณ ชายหาดอ่าวนาง จากการตรวจสอบร้านอาหาร thailandia และ ร้าน TAJ PALACE มีความผิดฐานเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดหรือน้ำโสโครกลงบนถนนหรือในทางน้ำ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ปรับ ร้านละ 10,000 บาท
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เห็นสภาพน้ำเสียแล้วไหลลงทะเลจำนวนมาก หลังจากนี้ จะรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารตั้งแต่ต้นลำธารจนมาถึงคลอง หากพบร้านหรือโรงแรมใดปล่อยน้ำเสีย หรือไม่มีระบบบำบัดก็จะดำเนินคดีทันที ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะกระทบต่อการท่องเที่ยว พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการเปิดทางน้ำไหล การวางถุงทราย และใช้สารเคมี และชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำ ส่วน การแก้ไขปัญหาระยะยาว เร่งรัด ผลักดันงบประมาณการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ