นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการคมชัด AEC tv online ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มี “จริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

0
26

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการคมชัด AEC tv online ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มี “จริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย