วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 08.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดค่ายโครงการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ค่าย”ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จำนวน 243 คน โดยผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนได้ตั้งปฏิญาณตนว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้เสพ และจะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติและจังหวัดสืบต่อไป ณ กองร้อย อส.จ.นศ. อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พงศพัศ หนูเอียด/นครศรีธรรมราช