โครงสร้างของการปฏิรูปตำรวจ เปิดเผย..โดยหมอพลเดช” รับมีแนวโน้มการปฏิรูปตำรวจ. จริงนำเรื่องเฃ้าสภาเรียบร้อยแล้ว..

0
11

โครงสร้างของการปฏิรูปตำรวจ เปิดเผย..โดยหมอพลเดช” รับมีแนวโน้มการปฏิรูปตำรวจ. จริงนำเรื่องเฃ้าสภาเรียบร้อยแล้ว..

….เรื่อง “การปฏิรูป ตำรวจ”เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชนตำรวจจะเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของประชาชนทุกๆคนทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงจนกระทั่งถึงชาวบ้านร้านถิ่นการตลาดชาวนาชาวไร่ทุกๆคน. ตำรวจกับประชาชนใกล้ชิดกัน.
ที่เป็นปัญหามากๆ แล้วก็มีเสียงเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุ. ในตอนที่เหลืองกับแดงสู้กัน ผลัดกันสู้ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะในตอนนั้น มีเสียงร้องมาอยูเรื่อยๆมีสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ขึ้น. หมายความว่า..เป็นทหาร เป็นตำรวจ แต่ว่าไปเข้าข้างฝ่ายแดง จากนั้นเป็นต้นมาประมาณว่าปี 2552 เสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบตำรวจ ดังขึ้นอีกอย่างมากมายก่อนที่จะมีการยึดอำนาจของคณะคสช.ในปี 2557 ตอนนั้นก็มีการเรียกร้องว่า ต้องปฏิรูปประเทศไทย”และหนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยด้านที่ต้องการทำให้ได้ก็คือ “ปฏิรูปตำรวจ”ดังนั้นหลังจากที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ (นายก) เสียงเรียกร้องให้มี”การปฏิรูปตำรวจ”แล้วก็ถูกสานต่อโดยมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.ขึ้นมาทำงาน มีการปฏิรูป 11 ด้าน. แล้วก็มีด้านพิเศษอยู่ 2 ด้านคือด้าน”ปฏิรูปการศึกษา และ ด้านการ”ปฏิรูปตำรวจ”คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา. เขาทำแผนปฏิรูปการศึกษา”เสร็จแล้วส่งก็มอบให้รัฐบาล. แต่การปฏิรูปแผนปฏิรูปตำรวจยังไม่เสร็จจนถึงเดี๋ยวนี้.

..ล่าสุด. เมื่อมีการรายงานการปฏิรูปทุกๆ 3 ต่อรัฐสภาวุฒิสภา. หมอพลเดชเรียกร้องให้นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาโดยเร็ว. วันนี้เสียงร้องมาถึงรัฐสภา เป็นที่เรียบร้อย

.และ..ที่ผม( หมอพลเดช ) จะไล่ Timeline ย้อนหลังให้ดูนะว่าเมือปี 2553 ในสมัยนั้น รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ขานรับเสียงเรียกร้องอยากให้มี”การปฏิรูปตำรวจ”คณะนี้ก็ได้ทำแผนแล้วก็ส่งแผนรายงานกลับไปที่รัฐบาล. จากนั้นในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์. ก็หมดวาระลง. เพราะมีการ เปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งใหม่ ก็มีรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์มาแทนที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ก็วางเฉย”เรื่องการปฏิรูปตำรวจ”ไปเลย

เรื่องนี้ก็หายเงียบไปอีก.. หายเงียบไปอีกพอ คุณประยุทธ์(นายก)ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคสช.แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็นำเอาเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แล้วรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมา. เริ่มต้นจากตั้งนายพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการ เขาทำเสนอแผน ปฏิรูปประเทศ” ส่งกับไปที่รัฐบาล และก็เป็นหน้าที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็อยู่กับรัฐบาล จะสานต่อหรือไม่.

..คงจะมีประเด็นที่ว่าไอ้ร่างฉบับนั้นน่ะข้อเสนอของ นายบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ขณะนั้นมีเสียงมาอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของภาคประชาชนอีกหลายส่วน.ดังนั้นรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ขึ้นมาอีก ชุดที่ 2 ก็คือมี คุณมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานเป็นชุดที่ 2. ปรากฏว่าข้อเสนอจากคุณมีชัย ฤชุพันธุ์ กับคณะกรรมการชุดที่ 2 มันก็ไปในแบบที่ว่าเอาใจประชาชนที่ไม่เคยปรากฏ

และปรากฏว่า เกิดแรงต้านจากพวกหน่วยราชการต่างๆรัฐบาลไปไม่ได้อีก แล้วจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ต้อง กรรมการชุดพิเศษแหละ. ก็คือว่าเอาร่างต่างๆที่มีอยู่มาดู โดยมีคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นตัวกลไกล

โดยท่านรอง.วิษณุเครืองาม รอง.นายกมนตรีมาเป็นคนดูแลเองในที่สุดแล้วก็ยกร่างออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติตำรวจ. แล้วก็เข้ามาสู่ ครม.เห็นชอบแล้วก็ส่งมา รัฐสภาถึงแล้วก็เปิดการพิจารณาวาระที่ 1 ในการประชุมร่วมระหว่างสส.กับสว.เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานี้เอง ที่ประชุม 2 สภา คือทั้ง ส.ส. 500 คน สว. 250 คน พิจารณาร่างอันนี้ด้วยกันในวาระที่ 1 เพื่อที่จะอภิปรายก่อนที่จะลงมติว่าจะรับหลักการในวาระที่ 1 หรือไม่.. ว่าจะรับหลักการที่ 1 หรือไม่ … นี่คือความการก้าวหน้าในการร่วมร่างเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับโครงสร้างปฏิรูปตำรวจ..ต่อไป