คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีนายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครูให้การตอนรับ

0
79

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีนายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครูให้การตอนรับ


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยนายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มีความยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

#คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง #ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง #ขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคน