ชมคลิบไฟป่านครสวรรค์ณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าหวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในอนาคต

0
8

ไฟป่านครสวรรค์ณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าหวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในอนาคต

 

นครสวรรค์# สบอ. 12(นครสวรรค์) ร่วมกับส่วนราชการ และโรงเรียนในพื้นที่จัดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า อย่างยิ่งใหญ่ หวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในอนาคต

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จัดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.จักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ. 12(นครสวรรค์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง คณะครู-อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร และหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ ในพื้นที่มาร่วมงาน ประมาณ 1,500 คน

การรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร กิจกรรมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ และการประกวดแต่งกายชุดแฟนตาซีในขบวนรณรงค์ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าหรือเศษสิ่งเหลือจากการทำเกษตรกรรม เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน อันจะมีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี ยั่งยืน ต่อไป
////////////////////