“นครสวรรค์ชนะ” ร่วมกันสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง นครสวรรค์จะชนะโควิด19

0
2
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“นครสวรรค์ชนะ”

ร่วมกันสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง
นครสวรรค์จะชนะโควิด19
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 8 มีนาคม 2564