“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกลุ่มผู้พิทักษ์ชายหาดและชมรมเครื่องตรวจจับโลหะหาทองใต้ดินใต้น้ำแห่งประเทศไทยจัดรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะในถังขยะ เพื่อให้ทะเลใส หาดทรายขาวเดินเท้าเปล่า ลงเล่นน้ำทะเล!!

0
50

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกลุ่มผู้พิทักษ์ชายหาดและชมรมเครื่องตรวจจับโลหะหาทองใต้ดินใต้น้ำแห่งประเทศไทยจัดรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะในถังขยะ เพื่อให้ทะเลใส หาดทรายขาวเดินเท้าเปล่า ลงเล่นน้ำทะเล!!

(ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64เวลา19.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมด้วยกลุ่มผู้พิทักษ์ชายหาด และนายรุจิภาส นาเวชวนิชกุลสมาชิกชมรม เครื่องตรวจจับโลหะ หาทอง ใต้ดิน ใต้น้ำ แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันเก็บขยะ เศษไม้เสียบอาหารบริเวณถนนคนเดินสะพานสราญวิถีชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์

และใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อค้นหาวัสดุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการเดินเล่นชายหาดเช่นฝาจีบ เศษโลหะแหลม เป็นสนิมเป็นต้นซึ่งจะเป็นการร่วมรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะในถังขยะ เพื่อให้ทะเลใส หาดทรายขาวเดินเท้าเปล่า ลงเล่นน้ำทะเลได้ต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################