ถ้านครสวรรค์ ปลอดเชื้อโควิด 19 ปลอดภัย ไปที่เดียวเที่ยวได้หลากหลาย

0
19

ถ้านครสวรรค์ ปลอดเชื้อโควิด 19 ปลอดภัย
ไปที่เดียวเที่ยวได้หลากหลาย
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 7 มีนาคม 2564

เผยแพร่โดย สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์