นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หอการค้า

0
34

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หอการค้า


วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ร่วมประชุมทางไกลกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หอการค้า (ฉบับที่…) โดยมีนายวิชาญ มีนชัยนันท์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับทางราชการ ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1) การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่…) พ.ศ. … 2) สภาพปัญหาการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า/โครงสร้างหอการค้าแต่ละประเทศ จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปข้อคิดเห็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า