“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานจัด “ศุกร์ส่งสุข” รุดลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

0
13
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานจัด “ศุกร์ส่งสุข” รุดลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

(ชมคลิป)

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.อุตสาหกรรม สนง.สาธารณสุข สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา อำเภอจะนะ และเทศบาลตำบลนาทับ ร่วมลงพื้นที่ และประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

สำหรับกรณีดังกล่าว จังหวัดสงขลาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้อง (ขอปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบ การถมคลองสาธารณ ประโยชน์ ทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง การทิ้งของเสีย และการจัดการน้ำเสียของโรงเชือดไก่ เหตุเกิดบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านคลองข่า ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฎว่า

1.การถมคลองสาธารณะ (คลองข่า) มี 2 จุด ลักษณะเป็นการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อใช้สัญจร โดยมีการวางท่อระบายน้ำแล้ว แต่ขนาดท่ออาจจะไม่รองรับการระบายช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาได้ประสานให้เทศบาลตำบลนาทับตรวจสอบการดำเนินการข้างต้น เพื่อจะได้แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย

2.การทิ้งของเสีย และการจัดการน้ำเสียของโรงเชือดไก่ โดยหลังจากที่มีการร้องเรียน โรงงานที่ถูกร้องเรียนได้จัดเก็บขนไก่เอง ไม่อนุญาตให้เอกชนนำไปใส่ต้นไม้ (ทำปุ๋ย) ดังเช่นที่ผ่านมา ส่วนน้ำเสียจากโรงงาน ฯ ไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโรงงาน ฯ แต่อย่างใด โดยคณะร่วมตรวจได้แนะนำให้โรงงาน ฯ มีมาตรการในการป้องกันน้ำล้นบ่อบำบัด อาทิ การเสริมคันดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลตำบลนาทับได้กำชับให้เจ้าของโรงงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติอย่างแท้จริงต่อไป

ท้ายนี้ การร่วมกันลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ถือเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ดำรงธรรม และส่วนราชการพร้อมใจ และตั้งใจดำเนินการให้สอดรับกับ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข”

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################