บ้านพนาสวรรค์แม้อยู่ไกล แต่กำลังใจนักรบโควิด 19 ยอดเยี่ยม นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ห่วงใยประชาชน เพื่อความปลอดภัย โควิด 19

0
10

เช้านี้บ้านพนาสวรรค์แม้อยู่ไกล
แต่กำลังใจนักรบโควิด 19 ยอดเยี่ยม
นายปรีชา เดชพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ห่วงใยประชาชน
เพื่อความปลอดภัย โควิด 19
วันที่ 5 มีนาคม 2564