สถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

0
8

สถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 มี.ค.2564 (เวลา 07.24 น.)
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 37 ลบ.ม/วินาที(1.23% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 2.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 114 ลบ.ม/วินาที(7.21% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 3.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 148 ลบ.ม/วินาที (4.12% ของความจุลำน้ำ) เท่ากับเมื่อวาน – ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 4.981.39 ล้าน ลบ.ม.(37.00%) ใช้การได้ 1,181.39 ลบ.ม (12.23%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 6.50 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4,484.56 ล้าน ลบ.ม (47.16%) ใช้การได้ 1,634.56 ล้าน ลบ.ม (24.54%) น้ำไหลเข้า 3.77 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 17.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 342.36 ล้าน ลบ.ม (36.46%) ใช้การได้ 299.36 ล้าน ลบ.ม.(33.41%) น้ำไหลเข้า 0.46 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.12 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 61.369 ล้าน ลบ.ม.(71.35%) ใช้การได้ 46.36 ล้าน ลบ.ม.(53.91%) น้ำไหลลงอ่าง 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 8.289 ล้าน ลบ.ม. (69.83%) ใช้การได้ 7.259 ล้าน ลบ.ม.(61.15%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.000 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำน้อยมากต่ำกว่าระดับไม่สามารถอ่านค่าปริมาณน้ำเก็บกักได้ ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โครงการชลประทานนครสวรรค์