นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ห่วงประชาชน ร้านค้าทำเครื่องหมาย ไว้ที่พื้น ผู้ซื้อห่างไว้ ปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัย โควิด 19

0
26

เช้านี้
นายปรีชา เดชพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ห่วงประชาชน
ร้านค้าทำเครื่องหมาย ไว้ที่พื้น ผู้ซื้อห่างไว้ ปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัย โควิด 19
วันที่ 2 มีนาคม 2564