นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย โควิด 19

0
10
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เช้านี้
นายปรีชา เดชพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามเพื่อปลอดภัย โควิด 19
วันที่ 1 มีนาคม 2564