โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา เป็นองค์กรรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน)

0
48
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา เป็นองค์กรรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน)

 ทำการทดสอบสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับ 1 และสาขาดูแลเด็กเล็กระดับ 1 ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ (พอ.หญิง ศิริพร พูนชัย) ขอบคุณตัวแทนองค์กรรับรอง(คุณมดแดง)และขอบคุณเจ้าหน้าที่สอบ ที่ได้มาร่วมงานกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้รับความห่วงใยและความสามัคคี ทีมเจ้าหน้าที่สอบที่มีความเข้มแข็งอย่างมาก ผลการสอบสองวันผ่านไปด้วยดีค่ะ