“ธรรมนัส” เยี่ยมให้กำลังใจ อสม.พะเยา รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”ให้กำลังใจและส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ แก่ อสม. จังหวัดพะเยา

0
31

“ธรรมนัส” เยี่ยมให้กำลังใจ อสม.พะเยา
รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”ให้กำลังใจและส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ แก่ อสม. จังหวัดพะเยา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา พร้อมเป็นประธานมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอุณหภูมิหน้าผาก​ (Forehead​ Thermometer)​ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเองตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก จึงได้ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่กลุ่ม อสม.ในจังหวัดพะเยา จำนวน 4,000 เครื่อง เพื่อให้มีใช้ทั่วถึงทั้งจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชนกลุ่ม อสม. นำไปใช้ และออกหน่วยบริการตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนในพื้นที่สาธารณะ หรือบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงานศพ การจัดงานแต่ง และกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนในพื้นที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะได้สามารถคัดกรองผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป