นครสวรรค์ ไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด19 มาแล้ว 45 วัน

0
3

นครสวรรค์ ไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด19 มาแล้ว 45 วัน

ด้วยความปรารถนาดีจากนายปรีชา เดชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564