a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ปชช.พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด-19ตามโครงการกำกับติดตาม “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 23 ก.พ.64 เวลา 17.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทีมผู้พิทักษ์ชายหาด/มวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมมอบถุงยังชีพ ไข่และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด-19ตามโครงการกำกับติดตาม“ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ให้กับนางขวัญใจ เขียวประดับ พักอาศัยที่ ชุมชนม่องล่าย ถนนค่ายลูกเสือ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวานตาเริ่มมองไม่เห็นพร้อมให้กำลังใจและจะประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิต่างๆต่อไปครอบครัวขอขอบคุณทุกคนที่ได้เดินทางมามอบสิ่งของพร้อมให้กำลังใจในครั้งนี้!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################