a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ การขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ !!

(ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ,พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน, พ.อ. สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง,ร.ท.สุระเชต ทับจิต จนท.ปฏิบัติการฝ่ายงานข่าว,จ.ส.อ.ไชย อยู่ชมบุญ จนท.กอ.รมน. และ จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.

ได้ลงพื้นที่ร่วมกันจัดทำโครงการ การขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พรานพอเพียง 65 ม.14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์โดยมี นางสมพร สืบสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เกษตร ต.ทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายชัยภัฎ บุตรดี พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม และนายจักรภพ แสงแก้ว เป็นวิทยากร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################