a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เตือนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หากพบกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยได้เน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด

หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร ก็จะดำเนินคดีตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

สำหรับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากตรวจพบพฤติกรรมว่าทำผิดข้อกำหนดจะถูกยกเลิกออกจากโครงการทันที และจะแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้ Application และจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไป

หากประชาชนพบร้านค้าที่ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 0638, 0 5561 3536