a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ดร.อำนาจ – ดร.ทวีศักดิ์ มอบเครื่องอุปโภค
ในกิจกรรมเพื่อสังคม “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานฯ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธาน สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการมอบเครื่องอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้ต้องขัง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

###############################