a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานเปิดโครงการนายอำเภอห่วงใยเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนชิตใจชื่น ณ หอประชุมโรงชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี