นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณคนนครสวรรค์ ฉากกั้นระหว่างอาหารกับผู้ซื้อ ต้องยกมือให้ในความร่วมมือ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกัน หยุดยั้งโควิด-19

0
12

เช้านี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณคนนครสวรรค์
ฉากกั้นระหว่างอาหารกับผู้ซื้อ
ต้องยกมือให้ในความร่วมมือ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกัน หยุดยั้งโควิด-19