อำเภอเพียงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เหตุเกิดเพลิงใหม้และร่วมกันดับไฟ

0
13

อำเภอเพียงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เหตุเกิดเพลิงใหม้และร่วมกันดับไฟ

ภายใต้การอำนวยการของนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน
วันอาทิตย์ที่ 21กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 19.30 – 20.45 น.นายดลภาค เนตรใส ึนายอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอภูเพียง นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืชปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน ได้มอบหมายให้ นายทศพร ผ่องศรีสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายปิติพงษ์ บุญช่วง ปลัดงานความมั่นคง นายอวิรุทธิ์ สุขสุวรรณ เจ้าหน้าที่ปกครอง งานความมั่นคง ได้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอภูเพียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว บ้านหนองแดงหมู่ที่ 6 บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้าว ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงใหม้และร่วมกันดับไฟโดยพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ทางไปป่าสุสานบ้านหนองแดง ในสถานที่เกิดเหตุมีบ้าน จำนวน1หลังได้เกิดความเสียหายพร้อมอุปกรณ์ภายในบ้าน โดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ปัจจุบันได้ควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อย หากมีความคืบหน้าเป็นประการใดอำเภอภูเพียงจะรีบรายงานให้ทราบโดยทันที/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน