“มัสยิดบ้านบนเดินหน้า “การ์ดไม่ตก” พร้อมสนับสนุนกิจกรรม “ศุกร์ส่งสุข”

0
29

“มัสยิดบ้านบนเดินหน้า “การ์ดไม่ตก” พร้อมสนับสนุนกิจกรรม “ศุกร์ส่งสุข”

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 12.20 น. ณ มัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมละหมาดวันศุกร์ พร้อมพี่น้องประชาชน ที่พร้อมใจกันสวมหน้ากาก และให้ความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิ

สำหรับมาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดให้ผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางของ ศบค.ที่สำนักจุฬาราชมนตรีแจ้งให้ทุกมัสยิดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ สวมใส่หน้ากาก เป็นต้น

นอกจากนี้ ก่อนจะเริ่มพิธีกรรมทางศาสนา และหรือโอกาสที่เหมาะสม อิหม่ามชารีฟ หวันละเบ๊ะ (นายสมศักดิ์ หวันละเบ๊ะ)ได้ขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่นำอาหารและขนม มาบริจาคแจกจ่ายแก่ผู้มาละหมาดวันศุกร์ ซึ่งจะมีการนำมาบริจาคในทุกวันศุกร์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดรับกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการ อำเภอ และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ “การ์ดไม่ตก” ถือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” อีกทางหนึ่งต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################