นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ

0
14

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ


วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดส่งอสม.(นางสาวบุญรอด คงสิบ) เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับการจัดทำวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานของ อสม. ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019