รู้ทันสถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

0
9

รู้ทันสถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 17 ก.พ.2564 (เวลา 07.27 น.)
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 39 ลบ.ม/วินาที(1.30% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 6.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 103 ลบ.ม/วินาที(6.59% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 3.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 147 ลบ.ม/วินาที (4.09% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 1.00 ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,099.17 ล้าน ลบ.ม.(37.88%) ใช้การได้ 1,299.17 ลบ.ม (13.45%) น้ำไหลเข้า 2.59 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 7.50 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4,677.05 ล้าน ลบ.ม (49.18%) ใช้การได้ 1,827.05 ล้าน ลบ.ม (27.43%) น้ำไหลเข้า 4.05 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 14.03 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 359.16 ล้าน ลบ.ม (38.40%) ใช้การได้ 316.16 ล้าน ลบ.ม.(35.45%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.12 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 66.217 ล้าน ลบ.ม.(76.99%) ใช้การได้ 51.217 ล้าน ลบ.ม.(59.55%) น้ำไหลลงอ่าง 0.00 ล้าน ลบ.ม. เปิดการระบายน้ำ 1.14 ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 8.688 ล้าน ลบ.ม. (73.19%) ใช้การได้ 7.658 ล้าน ลบ.ม.(64.51%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.000 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำน้อยมากต่ำกว่าระดับไม่สามารถอ่านค่าปริมาณน้ำเก็บกักได้ ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โครงการชลประทานนครสวรรค์