นายจรัญ ไกรขาว ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ชุมพร(กฟก.ชพ.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ

0
13

๑๖กพ.๖๔ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๕น.นายจรัญ ไกรขาว ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ชุมพร(กฟก.ชพ.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ

กฟก.ชพ.ประกอบภาคราขการ๔ท่าน(เกษตรและสหกรณ์จังหวัด.,ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด.,อัยการพิเศษจังหวัด,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด),ภาคเอกชน ๔ ท่านและภาคเกษตรกร ๘ ท่านเพื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและการพิจารณาการจัดหนี้ของเกษตรกร จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร.ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันอังคารที่๓ของเดือน.ครับ