จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการลงทะเบียน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ “เราชนะ”

0
32

จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการลงทะเบียน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ “เราชนะ”
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการลงทะเบียน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ “เราชนะ” ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ได้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) มาต่อแถวเข้าคิวลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยทางธนาคารกรุงไทยและเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ระดมเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันโควิด-19
ทั้งนี้ บรรยากาศตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา จังหวัดอำนาจเจริญ ยังไม่พบปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” อาจมีเพียงความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีประชาชนมารอลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งให้ทราบว่าการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดจุดบริการลงทะเบียน “เราชนะ” แต่ละอำเภอ ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอชานุมาน, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภออำเภอพนา, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จุดที่ 1 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ตำบลนาเวียง (จังหวัดเคลื่อนที่) จุดที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญและธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ จะได้รับวงเงินสนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ ไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงิน ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ,ร้านค้าในโครงการ “คนละครึ่ง”และผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”โดยวงเงินที่ได้รับ จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ