“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ปชช.ป่วยติดเตียง พิการ ยากไร้ รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติด ตามประเมินผล“ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

0
19

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ปชช.ป่วยติดเตียง พิการ ยากไร้ รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติด ตามประเมินผล“ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา11.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ร.ท.สุระเชต ทับจิต จนท.ปฏิบัติการฝ่ายงานข่าว กอ. รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครง การกำกับติดตามประเมินผล “ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้ผู้ยากไร้และเป็นผู้ป่วยพิการทางสายตา จำนวน1ราย คือ นายบุญส่ง กลิ่นอุบล อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขทื่ 56 หมู่ 7 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบ ฯ เป็นผู้ป่วยทางสายตา ตาบอด แบบตาใส ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่ตามลำพัง โดยมาญาติมาดูแลบ้าง ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค สภาพบ้านทรุดโทรม

ต่อมาเวลา15.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน, พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่งคง,จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ.รมน. จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับ น.ส.จินตนา จักษุดุลย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางประหยัด มะโน ประธาน อสม.ต.วังก์พง นางมลฤดี โมทปราการ อสม.ม.2 และ นายอำนาจ โมทปราการ อสม.ม.2 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรร เทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล“ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ให้กับ นายวิทยา พุ่มซ้อน อายุ 70 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯซึ่งครอบครัวผู้ได้รับขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจครั้งนี้!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################