สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์

0
6

สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 14 ก.พ.2564 (เวลา 09.11 น.)
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 48 ลบ.ม/วินาที(1.60% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 1.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 100 ลบ.ม/วินาที(6.33% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 6.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 153 ลบ.ม/วินาที (4.26% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 7.00 ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,120.91 ล้าน ลบ.ม.(38.04%) ใช้การได้ 1,320.91 ลบ.ม (13.67%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 6.50 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4,707.82 ล้าน ลบ.ม (49.50%) ใช้การได้ 1,857.82 ล้าน ลบ.ม (27.09%) น้ำไหลเข้า 5.80 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 14.01 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 363.24 ล้าน ลบ.ม (38.68%) ใช้การได้ 320.24 ล้าน ลบ.ม.(35.74%) น้ำไหลเข้า 0.23 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.12 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 69.703 ล้าน ลบ.ม.(81.05%) ใช้การได้ 54.703 ล้าน ลบ.ม.(63.60%) น้ำไหลลงอ่าง 0.00 ล้าน ลบ.ม. เปิดการระบายน้ำ 1.19 ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 8.756 ล้าน ลบ.ม. (73.76%) ใช้การได้ 7.726 ล้าน ลบ.ม.(65.08%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.065 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โครงการชลประทานนครสวรรค์