10.30 น. ห้องบันทึกภาพและเสียงชั้น 2 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา)

0
35

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ห้องบันทึกภาพและเสียงชั้น 2 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา) มีรายการบันทึกเทป รายการ”วุฒิสภารายสัปดาห์” พบกับแขกรับเชิญนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน และสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาในประเด็น “ควันหลงญัตติรัฐสภาสัมภาษณ์ ตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ดำเนินรายการโดย
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป (สว.) กมธ.ตสร.

ช่วงต่อมา เวลา 11.30 น. มีบันทึกเทป รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ พบกับแขกรับเชิญนายไพโรจน์ พ่วงทอง กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภาในประเด็น “มองวัคซีนโควิดในสายตาชาวบ้าน” ดำเนินรายการโดย หมอพลเดช ปิ่นประทีป (สว.) กมธ.ตสร.อัดเทปสนทนารายงานข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วทิศทั่วไทยประจำรัฐสภาเกียกกายรายงานทุกปัญหาประเด็นร้อนๆ กดติดตามทุกรอบสัปดาห์ จะมีการบันทึกเทปวุฒิสภารายสัปดาห์ทุกๆวันพุธของสัปดาห์