องคมนตรี พร้อม ผช. รมว. ทส. ตรวจเยี่ยมและเดินศึกษาธรรมชาติหุบป่าตาดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จ.อุทัย ฯ

0
36

องคมนตรี พร้อม ผช. รมว. ทส. ตรวจเยี่ยมและเดินศึกษาธรรมชาติหุบป่าตาดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จ.อุทัย ฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และได้เดินศึกษาธรรมชาติเรียนรู้และชมความมหัศจรรย์ของหุบป่าตาด ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเดินทางมากับคณะด้วย

เมื่อท่านองคมนตรี เดินทางมาถึง นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) ได้เป็นผู้แทนนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวต้อนรับ

จากนั้นนายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ได้รายงานประวัติความเป็นมาของพื้นที่ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเขาปลาร้า เพื่อทอดพระเนตรภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 3,000- 5,000 ปี พระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะได้อนุรักษ์ภาพเขียนสี พันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป

กรมป่าไม้(เดิม) จึงได้ดำเนินการสำรวจ พบว่ามีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ และสัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2542 มีเนื้อที่ 13,052 ไร่

ต่อมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2543 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทรงงานและทรงเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติหุบป่าตาด ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จัดสร้างขึ้น

หุบป่าตาด มีลักษณะพิเศษเคยเป็นถ้ำมาก่อน แต่เมื่อหลังคาถ้ำยุบตัวลง จึงกลายเป็นหุบ หรือหลุมยุบกลางภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ลูกไม้มีโอกาสงอกและเติบโตจนกลายเป็นสังคมพืชของป่าตาว ต๋าว หรือคนที่นี่เรียกว่า”ต้นตาด” มีลักษณะคล้ายป่าดึกดำบรรพ์ พบเห็นหินงอกหินย้อยตามผนังถ้ำและอุโมงค์ถ้ำ นอกจากนี้ยังพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก คือ กิ้งกือมังกรสีชมพู(Shocking Pink Millipede) นับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง

ท่านองคมนตรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติภายในหุบป่าตาด โดยมีมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา รักษ์ป่าดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่รอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ เป็นผู้ให้บริการสื่อความหมายธรรมชาติ บอกเล่าเรื่องราว วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความประทับใจด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจ

ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ซึ่งเดินทางร่วมมากับคณะด้วย ได้ติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าภาคเหนือ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เขาปลาร้า และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หุบป่าตาด โดยมีหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน เป็นผู้บรรยายรายงานข้อมูล และนำตรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ท่านกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ชื่นชมว่า รูปแบบการสร้างสิ่งก่อสร้าง ได้สร้างให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ ขอขอบคุณที่หน่วยงานได้นำเอานโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งในการได้มาตรวจเยี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนในครั้งนี้
นายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน สบอ. 12(นครสวรรค์) รายงาน
///////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี