จ.อุทัยธานีเจ้าหน้าที่กว่า500นายระดมพลกำจัดเชื้อเพลิงป้องกันไฟป่ายอดเขาสะแกรังป้องฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สถานที่ชุมชนพร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยแหลือผู้ประสบภัยน้ำอุปโภคบริโภค

0
34

จ.อุทัยธานีเจ้าหน้าที่กว่า500นายระดมพลกำจัดเชื้อเพลิงป้องกันไฟป่ายอดเขาสะแกรังป้องฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สถานที่ชุมชนพร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยแหลือผู้ประสบภัยน้ำอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2564 พลตรีอดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31จ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการระดมพลกำจัดเชื้อเพลิงป้องกันการเกิดไฟป่าบริเวณป่าเขาสะแกรัง และ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้านน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ข้าพิธีปล่อยขบวนกำลังพลกว่า500 นายโดยมี เจ้หน้าที่ไฟป่าห้วยขาแข้ง เขาปันโส -มโนราห์ ห้วยแม่ดี บ้านเล็กในป่าใหญ่ และสถานีไฟป่าแม่วงศ์ -คลองลาน เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.31 นพค.15 934 ป่าไม้ อส.อบจ.ทางหลวง ทางหลวงชนบท ชลประทาน ทม และจิตอาสาอำเภอเมืองอุทัยธานี

โดยนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี กล่าว่าด้วยปี 2561 -2563 ที่ผ่านมานั้น จังหวัดอุทัยธานี ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอทำให้น้ำในผิวดินและน้ำใต้ดิน ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน หลายแห่งไม่เพียงพอ จึงได้บูรณาการ หน่วยงานที่รถบรรทุกน้ำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเฉพาะหน้า

และที่ผ่านมาจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดสรรงบกลาง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในปี 2562 -2563 ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำกว่า 269 บ่อ ขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 107 บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 90 บ่อ และในปี 2564 จะดำเนินการขุดบ่อน้ำตื้นจำนวน 135บ่อ ในเขตตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
ประกอบกับบริเวณยอเขาสะแกรัง เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี มีพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญ มีประชาชนเข้ามาเที่ยวชมยอดเขาสะแกรังเป็นจำนวนมาก สถานการณ์ภัยแล้งทำให้เขาสะแกรัง มีวัชพืชที่แห้งทับถมกันเป็นเวลานาน เป็นแหล่งสะสมเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงที่อาจะเกิดไฟป่าขึ้นได้ และจะเป็นการสร้างมลพิษให้กับชั้นบรรยากาศ ทำให้เกินฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงเข้าระงับเหตุป้องกันไฟป่าก่อนที่จะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากภูเขาสะกรังนั้นเป็นภูเขาที่สูงชัน รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องใช้กำลังพล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยได้แบ่งแยกความพร้อมหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้านน้ำอุปโภค – บริโภค ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนราชการ ทหาร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวม 22 หน่วยงาน

ในส่วนกำจัดเชื้อเพลิง และจัดทำแนวกันไฟ โดยได้ระดมพล พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น เครื่องพ่นลม คราด จอบ และอื่น ๆ โดยมีหน่วยงาน องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภัยพิบัติ และประชาชน เข้าทำการกำจัดเชื้อเพลิง บริเวณยอดเขาสะแกกรัง ตามหลักปฎิบัติการของการการป้องกันการเกิดไฟป่า ดังกล่าว
////////////
นายพชร พัสกุล สมคมสื่อมวลชนอุทัยธานี