กกล.ผาเมืองเพิ่มความเข้มตรวจสอบชายแดนหลังพบกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาขายออนไลน์เชื่อมโยงเครือข่าย

0
12

กกล.ผาเมืองเพิ่มความเข้มตรวจสอบชายแดนหลังพบกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาขายออนไลน์เชื่อมโยงเครือข่าย


วันที่ 11 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่า ปัจจุบันพบกลุ่มอาข่า มีบทบาทสำคัญในขบวนการยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการติดต่อซื้อขายยาผ่านระบบออนไลน์เชื่อมโยงหลายส่วน เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่เดิมจะมีการเพ่งเล็งเฉพาะกลุ่มมูเซอ ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย แต่ภายหลังกลุ่มดังกล่าวถูกทางการสหภาพเมียนมา ปราบปรามหลายครั้งจึงทำให้ลดบทบาทในการเป็นผู้ผลิตยาเสพติดรายย่อยรวมทั้งการรวบรวมยา
สำหรับพื้นที่ที่กองกำลังผาเมืองมีการเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด คือบ้านปูนาโก เมืองตูม สหภาพเมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง ล่าสุดขึ้นไปทางเหนือของเมืองตูมประมาณ 60 – 70 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขา ทางการเมียนมายังเข้าไปไม่ถึง กลุ่มขบวนการต่างๆจะมารวมตัวที่บริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดอีกแห่งหนึ่งแทนบ้านปูนาโก สหภาพเมียนมา ที่มีบทบาทในการค้ายาเสพติดกลุ่มใหม่
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนยังคงมีต่อเนื่อง โดยกลุ่มว้าตอนเหนือเป็นกลุ่มหลักในการผลิตยาไอ็ซ ซึ่งกองกำลังผาเมืองยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการสกรีนชายแดนอย่างเข้มข้น โอกาสที่จะมียาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาค่อนข้างยาก มีเพียงล็อตเล็กๆที่ทยอยเข้ามาเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ ขณะที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมักจะนำยาไปส่งทางภาคตะวันออกฉียงเหนือมากขึ้น ทั้งนี้ยาเสพติดยังคงมีอยู่ในพื้นที่จำนวนมากพอสมควร ตามออเดอร์การสั่ง ซึ่งเมื่อได้ออเดอร์จะมีการรวบรวมยาตามกลุ่มตางๆมาเพื่อส่งเข้าในพื้นที่ตอนในจะเห็นได้ว่ายาที่จับได้แต่ละครั้งรูปแบบ/สัญญาลักษณ์ ที่บรรจุหีบห่อจะคละกัน แต่ตัวยาจะไม่เปลี่ยน เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจากตลาด
ทั้งนี้กองกำลังผาเมืองยังคงมีมาตรการเข้มข้นในการจัดกำลังเฝ้าตรวจ ลาดตระเวนตามแนวชายแดน ซึ่งมีการจัดกำลังจากกองหนุน เสริมด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีอยู่ ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนเกิดผลเป็นรูปธรรม