หลวงพ่อพัฒน์ เมตตาอนุญาตให้สร้าง เหรียญ100 ปีเศรษฐีดงแม่นางเมือง

0
156

หลวงพ่อพัฒน์ เมตตาอนุญาตให้สร้าง เหรียญ100 ปีเศรษฐีดงแม่นางเมือง

นายกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง เตรียมหารือจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

สร้างศูนย์รวมวัตถุโบราณ เป็นแหล่งเรียนรู้ รำลึกประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ นายกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากประชุมคณะกรรมการสมาคมในเบื้องต้น เรื่องการพัฒนาดงแม่นางเมืองโดยจะได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ และก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) พระผู้มีเมตตาสูง เซ็นอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น100ปีเศรษฐีดงแม่นางเมือง

สมาคมรักษ์คงแม่นางเมือง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์
จัดสร้างเพื่อหารายได้ จัดสร้างจำลองศิลาจารึก หลักที่ ๓๕ คงแม่นางเมือง เพื่อนำมาแสดงไว้ที่สถานที่แสดงวัตถุโบราณสมัยทวารวดี ณ วัดดงแม่นางเมือง และเพื่อเป็นทุนจัดสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อเก็บวัตถุโบราณ ที่อยู่ตามหลุมนำมาเก็บในที่ศูนย์ข้อมูล หรือพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชน เยาวชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ
เพื่อการท่องเที่ยว ณ เมืองโบราณ ธานยะปุระ (ดงแม่นางเมือง) โดยทางสมาคมรักษ์คงแม่นางเมือง และคณะกรรมการได้ ขออนุญาตจัดสร้าง วัตถุมงคลในนาม หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น หลวงพ่อพัฒน์100ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง จำนวน 100,000 เหรียญ พร้อมหารือ เตรียมประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ในช่วงเดือนเมษายน2564นี้ ข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป