“นายศรัทธาฯ รอง ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ อ.บ้านแฮดและอ.มัญจาคีรี หารือกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง พร้อมวางแผนการตลาดในการนำสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ!!

0
22

“นายศรัทธาฯ รอง ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ อ.บ้านแฮดและอ.มัญจาคีรี หารือกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง พร้อมวางแผนการตลาดในการนำสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ!!

วันอาทิตย์ที่ 7ก.พ.64 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยร่วมปรึกษาหารือการนำผลผลิตที่กำลังจะออกผลสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ

หลังจากนั้น ในวันเดียวกัน นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี พบกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเขียวเสวย และ น้ำดอกไม้สีทองและดอกไม้เบอร์ 4 เพื่อปรึกษาหาแผนการตลาดในการนำสู่ผู้บริโภค ผ่านระบบ online และ offlineโดยผ่านแอปของไปรษณีย์ไทย และ shopee และการจัดวางจำหน่ายในพื้นที่ตลาดในเมืองขอนแก่น !!

################################